• Naziv proizvoda:

    Hobi beton

  • Kategorija:

    Proizvodi za ručno i mašinsko malterisanje

  • Podeli na:

Informacije o proizvodu

HOBI BETON je ispuna za reparaciju betona.

Informacije o proizvodu

Podloga na koju se nanosi materijal mora biti nosiva, ravna i čista (bez prašine i masnoća). Pre krpljenja pukotinu namazati akrilnom podlogom ili vodom. Priprema mase se vrši laganim dodavanjem praha u oko 24 % vode, uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Zapunjavanje se vrši u određenoj debljini do izravnavanja sa površinom. Otvoreno vreme rada je oko 120 min,pri temperaturi 20 ºC i r.v.v. 65%Nakon toga dolazi do stezanja materijala, tj. materijal počinje da vezuje. Dodavanje vode u materijal koji je počeo da vezuje nije dozvoljeno. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena

Hobi Beton je ispuna za reparaciju starog betona i popunjavanje pukotina i naprslina u oštećenom betonu.

Specifikacija

Temperatura primene: Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC.
Potrošnja: Oko 17 kg/m2/cm
Rok trajanja: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Download
Potrebna Vam je informacija o proizvodu?

Pošaljite nam poruku.