• Naziv proizvoda:

    Silakril FD

  • Kategorija:

    Boje za spoljašnje zidove

  • Podeli na:

Informacije o proizvodu

Silakril FD je ukrasno zaštitna disperziona boja namenjena za bojenje fasadnih površina, izradenih od produžnog maltera, betona, opeke, iverice i sl.

Informacije o proizvodu

Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i po potrebi premazana Silakril P podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem do 5%-10% vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Silakril FD se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C, r.v.v=50-60%) zahteva 2-4 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena

Akrilna disperziona boja za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih sirovina, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje.

Specifikacija

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja:Oko 0,30-0,40 kg/m2 zavisno od upojnostii hrapavosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Download
Potrebna Vam je informacija o proizvodu?

Pošaljite nam poruku.