• Naziv proizvoda:

    Silakril UP - baze F, M, TR

  • Kategorija:

    Boje za unutrašnje zidove

  • Podeli na:

Informacije o proizvodu

SCS BAZE su baze za ukrasno zaštitne disperzione boje namenjene za bojenje u sistemu za bojenje SILEX COLOR SYSTEM

Informacije o proizvodu

*Boja:* Bela, ili po narudžbini iz SILEX COLOR SISTEM ton karte.

Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana Silakril P podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog. Za detaljnija i uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena

Unutrašnja boja izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije. Otporna na vlažno brisanje, poseduje odličnu pokrivnu moć, dobru paropropusnost i izuzetnu belinu.

Specifikacija

Potrošnja: Oko 0,15-0,2 kg/m2 za dvoslojni premaz.
Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.
Potrebna Vam je informacija o proizvodu?

Pošaljite nam poruku.