Namena

SILEKOL je cementni lepak koji se koristi za lepljenje unutrašnjih i spoljašnjih podnih i zidnih keramičkih pločica.

Sastav

Punioci, mineralna hidraulična veziva i aditivi za poboljšanje fleksibilnosti, obradivosti i lepljivosti.

Svojstva

SILEKOL se lako priprema i obrađuje i dobro prianja na podlogu.

Boja

SILEKOL je cementno-sive boje.

Kvalitet

SILEKOL je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Potrošnja

Potrošnja SILEKOL-a je od 2 do 4 kg/m2 u zavisnosti od veličine zuba gleterice i veličine pločice.

Pakovanje

Ventil - vreće od 25 kg

Skladištenje

U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Priprema

Podloga treba da bude suva i čvrsta, a eventualne masne mrlje očišćene. Poželjno je podlogu lagano izgrebati radi boljeg prijanjanja lepka. Sadržaj vreće ili kese ulije se uz mešanje u cca 40 težinskih delova vode. Po završenom mešanju sačekati 10 min (do potpune reakcije dodatih aditiva) pa još jedanput dobro promešati i eventualno dodati još vode da bi se postigla željena konzistencija za rad.

Primena

SILEKOL se na podlogu nanosi u tankom sloju ravnom stranom nazubljene gleterice, a potom izvlači nazubljenom stranom nakon čega se lepe pločice. Pre postavljanja pločice treba dobro navlažiti vodom.

Radna temperatura

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +30°C.

Rok trajanja

Najmanje 6 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.