• Naziv proizvoda:

    Silekol FL

  • Kategorija:

    Lepak za keramičke pločice

  • Podeli na:

Informacije o proizvodu

SILEKOL FL je praškasta jednokomponentna masa koja se koristi u građevinarstvu kao lepak za podne i zidne keramičke pločice gde se zahteva veća fleksibilnost lepka.

Informacije o proizvodu

Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pre lepljenja pločica preporučljivo je premazivanje Master Podloge razređene prema uputstvu u cilju poboljšanja prionljivosti lepka. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 28% vode (7L vode za 25kg praha) uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena

Za lepljenje keramičkih pločica, mermera, granita, prirodnog i veštačkog kamena na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podioge (maltere na bazi cementa, kreča i betona), za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Odlična prionljivost, visoka čvrstoća, fleksibilnost i otpornost na vilagu. Pogodan za lepljenje pločica niske upojnosti (E < 3 %), pločica velikih dimenzija, kao i na podloge sa podnim grejanjem. Za optimalne rezultate prilikom lepljenja pločica na slaboupojnim površinama, koristiti u kombinaciji sa Master Podlogom.

Specifikacija

Tehnički podaci: Optimalni vremenski uslovi- temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.
Otvoreno vreme rada: oko 30 minuta (zavisno od podloge i atmosferskih uslova).
Mogućnost fugovanja nakon: cca.24h pri sušenju na optimalnim uslovima (23°C i 50-60% r.v.v.).
Okvirna potrošnja: oko 2-4 kg/m2, zavisno od podloge i debljine nanošenja.
Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Potrebna Vam je informacija o proizvodu?

Pošaljite nam poruku.