• Naziv proizvoda:

    Silekol GP

  • Kategorija:

    Proizvodi na bazi gipsa

  • Podeli na:

Informacije o proizvodu

SILEKOL GP je građevinski lepak namenjen za oblaganje zidova gipsanim pločama u postupku takozvanog „suvog“ malterisanja, a može se koristiti i za ispunu većih oštecenja na unutrašnjim zidnim površinama.

Informacije o proizvodu

Podloga na koju se gipsna masa nanosi mora biti čvrsta, čista I suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrija i sl. Priprema mase se vrši mešanjem praha sa oko 40% vode do potpune homogenizacije. Zapunjavanje se vrši u određenoj debljini do izravnavanja sa površinom ploča. Spojeve popuniti materijalom, a potom se u tako nanet sloj postavlja armirajuéa traka ( bandaž, staklena ili papirna) i vrši blago utiskivanje gletericom. Nakon sušenja prvog sloja nanosi se drugi sloj, kojim se vrši izravnavanje površine koja se armira. Nakon sušnja eventualne nabore ukloniti brusnim papirom. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena

Masa na gipsanoj osnovi za zapunjavanje i armiranje spojeva kod gips- kartonskih ploča, uz korišćenje traka (bandaž, staklena i papirna), kao i za popunjavanja neravnina na pločama (šrafovi, razna oštećenja itd.)

Specifikacija

Temperatura primene: Od +5 °C do +30 °C.
Potrošnja:Oko 0,4-0,5 kg/m2.
Rok trajanja: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.
Potrebna Vam je informacija o proizvodu?

Pošaljite nam poruku.