• Naziv proizvoda:

    Silemal

  • Kategorija:

    Proizvodi za ručno i mašinsko malterisanje

  • Podeli na:

Informacije o proizvodu

SILEMAL je suvi jednokomponentni malter namenjen za oblaganje malterisanjem zidova od cigle, siporeksa, giter blokova i betona.

Informacije o proizvodu

Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka malterisanja. U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti Beton Kontakt u cilju poboljšanja prijanjanja maltera. U slučaju visokoupojnih, poroznih podloga (npr.siporeks blokovi) potrebno je naneti Master podlogu, razblaženu prema uputstvu, da bi se sprečilo neravnomerno sušenje i pucanje maltera. U oba slučaja, podloga se moze pripremiti, nanošenjem razređenog Silemala. Priprema maltera se vrši mešanjem maltera sa oko 22-24% vode (oko 7 L vode na 30 kg praha). Malter nanositi mašinski guseničasto u debljini od minimalno 10 mm, a maksimalno 25 mm. Nakon toga malter razvući H-letvom, podrezati, filcati i zagladiti. Kod potrebnih većih debljina maltera potrebno je kontinualno nanositi malter po principu sveže na sveže do potrebne debljine (max. 30 mm). Malter se mora stvrdnjavati ravnomerno. Direktno zagrevanje maltera nije preporučljivo. Optimalna temperatura podloge i vazduha pri ugradnji je +5°Cdo +30°C. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena

Cementno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod je primenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavijati keramika.

Specifikacija

Potrošnja: Oko 12-14 kg/m2/cm debljine.
Rok trajanja: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Download
Potrebna Vam je informacija o proizvodu?

Pošaljite nam poruku.