• Naziv proizvoda:

    Stiromaster

  • Kategorija:

    Lepkovi za termoizolacione sisteme

  • Podeli na:

Informacije o proizvodu

Stiromaster je fleksibilni lepak na bazi hidrauličnih i polimernih veziva namenjen za lepljenje i armiranje termoizolacionih ploča na sve vrste podloga od betona , maltera, cigle, siporeksa i sl.

Informacije o proizvodu

Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, bez iscvetavanja, ostataka ulja ili boje. Glatke slabo upojne betone, sa ostacima nečistoća od oplate, dan pre lepljenja ploča premazati BK-Beton Kontakt-om. Na nove zidove od opeke nije neophodno nanositi temeljni premaz. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 30% vode (7,51 vode za 25 kg praha) do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odleži oko 10 minuta, pa ponovo intenzivno izmešati. Pripremljeni lepak se nanosi na termoizolacione ploče (po celokupnom obodu ploče uz dodatak tri tačke nanosa na sredini), a zatim se ploče lepe pritiskanjem na podlogu. Nakon min. 48 h pristupiti tiplovanju pričvrsnicama sa metalnim jezgrom koje predstavlja obavezan korak u sistemu sa MW. Posle tiplovanja potrebno je na celokupnu površinu ploče naneti vrlo tanak sloj lepka uz sušenje od oko 4 h. Prilikom armiranja mrežice lepak se nanosi na celokupnu površinu ploče nazubljenom gletericom (dubina zuba 8-10 mm). U tako nanet, svež lepak utiskuje se armaturna mrežica u debljini od 2-3 mm (min. 10 cm preklapanja između traka). Celokupna površina se nakon sušenja izravnava novim slojem lepka. Ukupna debljina završnog sloja lepka treba da iznosi 5-6 mm. Lepak treba zaštititi od prebrzog isušivanja i smrzavanja.

Primena

Visokofleksibilni polimer-cementni lepak namenjen za lepljenje i armiranje ploča od ekspandiranog (EPS ploče) i ekstrudiranog (XPS ploče) polistirena, za lepljenje ploča grafitnog stiropora i mineralne vune (MW ploče), na sve vrste mineralnih podioga.

Specifikacija

Temperatura primene: Optimalni vremenski uslovi- temperatura podloge i vazduha +5°C do +30°C. Mogućnost umetanja armaturne mrežice: nakon min. 24 sata. Mogućnost primene završnih slojeva: nakon min. 7 dana.
Potrošnja:oko 5-7 kg/m2 za lepljenje i oko 5-7 kg/m2 za izravnavanje, u zavisnosti od kvaliteta podloge, vrste termoizolacionog materijala koji se koristi i sl.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Potrebna Vam je informacija o proizvodu?

Pošaljite nam poruku.