• Naziv proizvoda:

    Fasadni mineralni malter - Topalit H

  • Kategorija:

    Fasadni malteri

  • Podeli na:

Informacije o proizvodu

Topalit H je praškasti jednokomponentni dekorativni suvi malter namenjen za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina urađenih od krečnog, termoizolacionog ili produžnog maltera, siporeksa, betona, iverice i drugih sličnih materijala.

Informacije o proizvodu

Boja: Bela.

TOPALIT H ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prianja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kišu, sneg) i industrijske gasove, lako se priprema i nanosi i ima dugi vek trajanja.

Primena

Zidna površina na koju se nanosi TOPALIT H mora biti čvrsta, zaglađena — isperdašena sitnim peskom, ravna i bez pukotina. Pre prskanja zidna površina se mora dobro i ravnomerno navlažiti. Sadržaj vreće TOPALITA H dodaje se postepeno, uz intenzivno mešanje u vodu i dobro izmeša. Za nanošenje na zidnu površinu u prvom sloju TOPALIT H se zamešava sa više vode, a za prskanje u drugom i trecem sloju sa manje vode. TOPALIT H se na zidnu površinu nanosi prskanjem zidarskim jezom ili pištoljem sa kompresorom, obično u tri sloja. Na zidnoj površini koja se prska treba da ostane čista zrnasta struktura, bez razlivanja. Posle završetka prskanja zidne površine treba jos tri dana povremeno orošavati čistom vodom.

Specifikacija

Temperatura primene: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +35°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na visokim temperaturama, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.
Potrošnja:Potrošnja je 3,0 kg/m2 do 3,5 kg/m2, u tri ruke.
Pakovanje:Ventil-vreće od 25kg.
Skladištenje:U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.
Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.
Potrebna Vam je informacija o proizvodu?

Pošaljite nam poruku.