Namena

TRAVERTINO je fleksibilni temeljni malter na bazi belog cementa i polimernih veziva namenjen za izvođenje završnog sloja koji imitira kamen "travertin".

Sastav

Punioci, polimerna veziva, hidraulična veziva i aditivi za poboljšanje obradivosti i lepljivosti.

Svojstva

TRAVERTINO je visokoelastični materijal koji se lako proprema, obrađuje i ima odličnu atheziju za podlogu.

Boja

TRAVERTINO je bele boje.

Kvalitet

TRAVERTINO je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Potrošnja

Potrošnja je oko 3kg/m2.

Pakovanje

Ventil vreće od 25 kg

Skladištenje

U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Priprema

Podloga na koju se nanosi TRAVERTINO mora biti cementna (malterisani zid ili zid obložen mineralnom vunom armiranom kvalitetnim cementnim lepkom debljine min. 5mm). Podloga mora biti ravna. Sadržaj vreće TRAVERTINA dodati postepeno uz intezivno mešanje u oko 7,5 litara vode i dobro izmešati. Nakon 10 minuta dobijenu masu još jednom promešati bez dodavanja vode.

Primena

Pripremljena masa se nanosi ravnomerno, nerđajućom gletericom u sloju debljine oko 2mm. Naneti sloj poravnati radi ujednačene debljine i zaglađivanja riseva. Nakon toga površina na koju je nanet TRAVERTINO obrađuje se posebnom plastičnom gletericom (izgled veštačke trave), da bi se napravila nepravilna udubljena karakteristična za kamen "travertin". Kada materijal počne da se suši lagano upeglati površinu nerđajućom gletericom. Da bi se imitirale fuge između kamenih blokova, kada je površina sasvim suva, treba izdubiti fuge oštrom alatkom (npr. šrafcigerom i sl.) dubina fuga ne sme preći 0,5 mm, jer u protivnom fuga će skinuti "travertin". Ukoliko se rade široke dublje fuge, TRAVERTIN se mora naneti u dva sloja. Prvi sloj će biti samo temeljni i nije ga potrebno posebno obrađivati. To će uvećati ukupnu potrošnju TRAVERTINA na cca 4,5 kg. Na kraju površinu premazati VELUSIL-om bezbojnim ili u željenom tonu. Ako se VELUSIL radi dekorativnog efekta mestimično skine (obriše) potrebno je celu fasadnu površinu dodatno zaštititi bezbojnim mat silikonskim premazom radi vodoodbojnosti.

Radna temperatura

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +30°C

Rok trajanja

Šest meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja